BGŻ BNP PARIBAS – Karta kredytowa z bonem do biedronki

BGŻ BNP PARIBAS – Karta kredytowa z bonem do biedronki

Drodzy Wydawcy,
Zapraszamy do promowania  kampanii BGŻ BNP PARIBAS – Karta kredytowa z bonem do biedronki.

W kampanii można ZYSKAĆ KARTĘ KREDYTOWĄ PEŁNĄ KORZYŚCI
– do 300 zł na zakupy w sieci logo biedronka
– 5000 punktów mamBONUS
– nagrody z katalogu mamBONUS

 

Akcja ważna do 31.01.2019 r.
Szczegóły w regulaminach: Do 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka z kartą kredytową, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY mamBONUS, 5000 punktów na start.
Sprzedaż premiowa „Do 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka z kartą kredytową” dotyczy osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy o kartę, nie miały zawartej innej umowy o kartę z Bankiem.

 

Okres, w którym Uczestnik powinien zawrzeć Umowę o kartę kredytowa trwa od 19.11.2018 do 31.01.2019 r. Liczba Uczestników jest ograniczona do 5000. Jeśli liczba Uczestników osiągnie 5000, Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem strony: https://mambonus.pl/regulaminy. Przez RRSO należy rozumieć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 06.11.2018 r. W ramach akcji „5000 punktów na start”, Klient może otrzymać 5000 punktów po zawarciu z Bankiem umowy o kartę i dokonaniu czterech transakcji kartą na kwotę minimum 50 zł każda, w okresie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa o kartę została zawarta. Sprzedaż premiowa „5000 punktów na start” i program mamBONUS obowiązują przez czas nieokreślony. Organizator może je zakończyć podając informacje o ich zakończeniu na stronie internetowej https://mambonus.pl/regulaminy. Więcej szczegółów w regulaminach: „Do 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka z kartą kredytową”, „Program lojalnościowy mamBONUS” oraz „5000 punktów na start” dostępnych na stronie https://mambonus.pl/regulaminy. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przez założenie karty kredytowej należy rozumieć zawarcie umowy o kartę kredytową z Bankiem. Bank uzależnia każdorazowe udzielenie kredytu oraz warunki kredytu od analizy zdolności kredytowej Klienta. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 428 918 zł, w całości wpłacony.

 

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły znajdują się w karcie kampanii.