Citi Bank – Karta kredytowa z bonusami – nowy model współpracy. Tylko u nas!

Citi Bank – Karta kredytowa z bonusami – nowy model współpracy. Tylko u nas!

Drodzy Wydawcy,
od 1 sierpnia prezentujemy Wam nowy model współpracy z klientem Citi Bank Handlowy. 

Od teraz nasz partner działa z Wami bezpośrednio! 
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z:
– Malwiną Dobrzyńską malwina.dobrzynska@agora.pl
– Liwiuszem Głucem liwiusz.gluc@agora.pl

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły znajdują się w karcie kampanii.