Ekskluzywna akcja Konto Godne Polecenia z premią 120 zł tylko w Agora Perfomance!

Ekskluzywna akcja Konto Godne Polecenia z premią 120 zł tylko w Agora Perfomance!

Drodzy Wydawcy,

zapraszamy do promowania Konta Godnego Polecenia Banku Zachodniego WBK! Do zdobycia dla klienta premia gwarantowana w wysokości 120 zł!

Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego – Konta Godnego Polecenia w promocji „Konto na 4%” w Banku Zachodnim WBK S. A.

Akcja i konkurs zostaną przeprowadzone na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: konto.zpremia.pl, za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej.

Uczestnicy w dniach od 21 marca 2016 roku do 20 kwietnia 2016 r. na stronie Serwisu powinni wykonać następujące czynności:
– zarejestrować się i założyć profil,
– kliknąć w link przesłany na wskazany adres e-mail,
– wyrazić w formularzu udostępnionym w linku zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej, w zakresie określonym w formularzu,
– na stronie serwisu Partnera w domenie URL: centrum24.pl wypełnić wniosek o Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%”,

a następnie podpisać z Bankiem Umowę („Umowa”) o Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” – wybierając jedną z dwóch możliwości:

1) za pomocą przelewu internetowego z konta w innym banku – wysłać przelew weryfikacyjny na 1 zł
2)  za pośrednictwem kuriera (konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego kurierowi lub załączenie skanu dokumentu do wniosku).
Uczestnicy ponadto powinni w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku zapewnić wpływ w wysokości 800 zł (słownie: osiemset złotych) na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” założone w ramach Akcji w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych (to jest kwiecień, maj i czerwiec.) UWAGA: Liczy się data zaksięgowania środków na rachunku. Środki nie mogą pochodzić z przelewu własnego z konta w Banku Zachodnim WBK S.A.

Z jednego profilu w Aplikacji można złożyć tylko jeden Wniosek.
Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna gwarantowana premia.

O przyznaniu gwarantowanej premii Organizator powiadomi Uczestnika do dnia 25.07.2016.
Do dnia 31.07.2016 Uczestnik zakwalifikowany do otrzymania gwarantowanej premii zobowiązany jest uzupełnić w Aplikacji numer swojego Konta Godnego Polecenia, które założone zostało podczas Promocji.
Premia gwarantowana zostanie przekazana przez Organizatora do dnia 24.08.2016.

Szczegóły akcji w regulaminie.

UWAGA! Konkurs dla Wydawców :

Dla Wydawcy, który w okresie trwania kampanii uzyska ze względu na sprzedaż na poziomie:

1 miejsce co najmniej 700 kont – 3000 zł
2 miejsce co najmniej 400 kont – 2000 zł
3 miejsce co najmniej 300 kont – 1000 zł
4 miejsce  co najmniej 200 kont – premia pieniężna 500 zł

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły i stawki dostępne pod tym adresem.