Ekskluzywna akcja z Raiffeisen Polbank – Konto Wymarzone z 50 zł premii!

Ekskluzywna akcja z Raiffeisen Polbank – Konto Wymarzone z 50 zł premii!

Drodzy Wydawcy,

Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł. Kampania ma charakter ekskluzywny – dostępna jest tylko w sieci Agora Performace.  Akcja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 29.02.2016 do dnia 21.03.2016 na dedykowanej stronie pod adresem kontowymarzone.zpremia.pl.

Klient, który bierze udział w akcji musi w okresie od dnia 29.02.2016 do dnia 21.03.2016:

– zarejestrować się w Aplikacji na stronie kontowymarzone.zpremia.pl;
– potwierdzić rejestrację w Aplikacji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny;
– kliknąć w link udostępniony w Serwisie, który przekieruje do wniosku o Wymarzone Konto Osobiste oraz o Kartę Debetową MasterCard Debit lub o naklejkę zbliżeniową na stronie Banku;
– prawidłowo złożyć Wniosek, wyrazić zgodę na przekazanie przez Bank do Organizatora informacji objętych tajemnicą bankową, w zakresie obejmującym informacje wskazane we Wniosku oraz w Regulaminie.

Następnie klient powinien spełnić warunki określone w Regulaminie Oferty Specjalnej, w szczególności:

– do dnia 15.04.2016 skutecznie zawrzeć Bankiem umowę o Wymarzone Konto Osobiste oraz umowę karty debetowej MasterCard Debit lub umowę o naklejkę zbliżeniową roku;
– do dnia 30.04.2016 roku założyć 3 miesięczną Lokatę Mobilną. Oraz nie rozwiązywać jej przed dniem jej zapadalności;
– w okresie od dnia 01.05.2016 roku do dnia 31.07.2016 roku wykonać płatność / płatności kartą debetową MasterCard Debit lub naklejką zbliżeniową na kwotę 100 zł w każdym z trzech miesięcy.

Z jednego profilu w Aplikacji można złożyć tylko jeden Wniosek.
Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna gwarantowana premia.

O przyznaniu gwarantowanej premii w kwocie 50,00 zł Organizator powiadomi Uczestnika do dnia 17.08.2016.
Do dnia 24.08.2016 Uczestnik zakwalifikowany do otrzymania gwarantowanej premii zobowiązany jest uzupełnić w Aplikacji numer swojego Wymarzonego Konta Osobistego, które założone zostało podczas Promocji.
Premia gwarantowana zostanie przekazana przez Organizatora do dnia 14.09.2016.

W akcji mogą wziąć udział tylko osoby, które nie posiadają bądź nie posiadały konta w Banku w okresie od 01.01.2015 roku do dnia złożenia Wniosku w akcji.

Szczegóły dostępne w regulaminach:
Regulamin Promocji
Regulamin Oferty Specjalnej

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegółowe warunki oraz stawki dostępne pod tym adresem.