KONKURS dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima! TYLKO w AgoraPerformance!

KONKURS dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima! TYLKO w AgoraPerformance!

Specjalny konkurs dla Wydawców  –  TYLKO w AgoraPerformance!!  

Promocja polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej Lokat bankowych:  BGŻ OPTIMA Lokata Bezkarna  i BGŻ Optima Lokata Bezkompromisowa w taki sposób, aby doprowadzić do zawarcia jak największej liczby zasilonych Lokat: Bezkarna lub Bezkompromisowa.

Promocja trwa od  25 czerwca do 26 lipca 2018 r. Biorą w niej udział kampanie:
–  BGŻ Optima – Lokata Bezkompromisowa
–  BGŻ Optima – Lokata Bezkarna

 

Podsumowanie wyników Promocji nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

 

W zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane następujące nagrody główne:

    1. miejsce1500 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 100 lokat bankowych.
    2. miejsce 1000 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 80 lokat bankowych, ale nie więcej niż 100
    3. miejsce 500 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 50 lokat bankowych, ale nie więcej niż 80

W przypadku uzyskania takiej samej liczby udokumentowanych umów lokat bankowych  o kolejności miejsc  Uczestników w Promocji decyduje wcześniejszy moment zasilenia lokat  zgodnie z danymi wygenerowanymi przez bank BGŻ Optima.

Szczegóły w Regulaminie promocji.. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się, akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Promocji, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.