Konkurs AgoraPerformance i IDEA BANK!

agp_konkurs

Informacje o konkursie Agora Performance i IDEA BANK
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Wydawcy zarejestrowani w Systemie Partnerskim Agora Performance.
2. Czas trwania Konkursu: od 8 września do 05 października 2014 r.
3. Konkurs polega na promowaniu wniosku o Lokatę Happy Idea Banku.
4. Za każdą założoną Lokatę HAPPY, spełniającą warunki określone w Regulaminie Uczestnikowi zostanie przyznane wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w Tabeli Prowizji w Panelu Administracyjnym Systemu Partnerskiego Agora Performance .
5. W Konkursie zostały przewidziane trzy progi gwarantowane z nagrodami pieniężnymi dla każdego Uczestnika Konkursu, który założy co najmniej 10 lokat.
6. Każdy z Wydawców, który spełnia łącznie warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu, za pośrednictwem którego Witryny Partnerskiej poprawnie założono:
a) od 10 do 20 Lokat Happy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł (dwieście złotych) ,
b) od 21 do 30 Lokat Happy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta złotych),
c) 31 i więcej Lokat Happy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł (czterysta złotych).
7. Pięciu uczestnikom Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem dostarczą największą liczbę Lokat Happy zostanie również wręczony tablet Samsung Galaxy TAB3 LITE.
8. Laureaci zostaną poinformowani o wygranych drogą mailową.
9. Przekazanie nagród rzeczowych nastąpi do dnia 15.11.2014 r.
10. Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 15.11.2014 r,
11. Do udziału w Konkursie niezbędne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu Konkursu.
Zarejestruj się w panelu Agora Performance
Regulamin Konkursu Wydawcy