Lokata 130 dni z premią Toyota Bank – akcja specjalna tylko w Agora Performance! (akcja zakończona!)

Lokata 130 dni z premią Toyota Bank – akcja specjalna tylko w Agora Performance! (akcja zakończona!)

Drodzy Wydawcy,

Zapraszamy do promowania naszej najnowszej akcji specjalnej organizowanej w ramach Roku Korzyści z Toyota Bank!

Akcja skierowana jest do nowych i obecnych klientów Toyota Bank i  zostanie przeprowadzona na specjalnie dedykowanej stronie.

Uczestnicząc w akcji klient zyskuje możliwość otrzymania jednorazowej premii:

– 100 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 130 dni” na minimum 10 000 zł  dla Nowego Klienta Banku,
– 50 zł za założenie lokaty „Plan depozytowy na 130 dni” na minimum 10 000 zł dla Obecnego Klienta Banku,

Nowy Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 100 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

– od 30.08. do 30.09. (UWAGA!! Akcja przedłużona do 09.10.2016!) zarejestrować się w aplikacji promocyjnej lokata130dni.zpremia.pl,
– do 31.10. założyć lokatę Plan Depozytowy na 130 dni w wysokości co najmniej 10 000 zł,
– przez 70 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 130 dni utrzymać saldo co najmniej 10 000.

Obecny Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 50 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

– skontrolować poziom dotychczasowych lokat w Toyota Banku,
– od 30.08. do 30.09. (UWAGA!! Akcja przedłużona do 09.10.2016!) zarejestrować w aplikacji promocyjnej lokata130dni.zpremia.pl,
– do 31.10. założyć lokatę Plan Depozytowy na 130 dni w wysokości co najmniej 10 000 zł,
– przez 30 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 130 dni utrzymać saldo lokat z dnia 29.08. + 10 000 zł na nowej lokacie,
– przez 70 dni od daty założenia lokaty Plan Depozytowy na 130 dni utrzymać jej saldo co najmniej 10 000 zł.

Uwaga! W akcji „Polecaj  i zarabiaj” premia dodatkowa aż do 250 zł!

Premię dodatkową może otrzymać Uczestnik Polecający, który weźmie udział w akcji lokata, wygeneruje Kod polecający i przekaże go Uczestnikowi Poleconemu. Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji „Lokata” oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii zgodnie §3 Regulaminu. Uczestnik Polecony może wskazać tylko jednego Polecającego.

Premia dodatkowa w wysokości 50 zł zostanie wypłacona Polecającemu za polecenie Uczestnika spełniającego warunki określone w §4, pkt. IV, ust. 1. Regulaminu. Uczestnik Polecający może wskazać maksymalnie 5 Uczestników Poleconych, a maksymalna wartość premii dodatkowej może wynieść 250zł.

Rozstrzygnięcie akcji

Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii podstawowej i dodatkowej nastąpi do dnia 17.01.2017 roku. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania premii oraz premii dodatkowej Uczestnik do dnia 31.01.2017 roku powinien uzupełnić swoje dane osobowe w aplikacji. Premia wraz z premią dodatkową zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 14.02.2017 roku jednym przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

Regulamin akcji dostępny tutaj.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły akcji dostępne pod tym linkiem.