Nowa akcja specjalna tylko w Agoraperformance! Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Same korzyści na Bank– edycja 2!

Nowa akcja specjalna tylko w Agoraperformance!  Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Same korzyści na Bank– edycja 2!

Akcja „Same korzyści na Bank– edycja 2” pozwala Uczestnikowi zdobyć elektroniczny voucher o wartości 100 zł na zakupy w sieci Sklepów Biedronka za założenie eKonta standard oraz karty do eKonta i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie,

Aby otrzymać elektroniczny voucher o wartości 100 zł na zakupy w sieci Sklepów Biedronka Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki z zachowaniem ich kolejności:

– W terminie do 10.11.2017 roku założyć swój profil w Aplikacji ma stronie, przez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska i zaakceptowaćniniejszy Regulamin,
– Kliknąć w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje na stronę serwisu Partnera,
– Wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie dotyczącym Akcji,
– Prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą, UWAGA: Wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą powinien zostać wypełniony i wysłany podczas jednej sesji.
– Zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto, (dalej „Umowa”) wybierając jedną z możliwości: za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu; w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę; w mKiosku – wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę
– Wraz z Umową, w tym samym momencie zawrzeć z bankiem Umowę o Kartę.
– Najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta Uczestnik wykona co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto.

Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również Wnioski złożone po dniu 10.11.2017 roku.
O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 31.01.2018 roku. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie elektronicznego Vouchera na profil Uczestnika w Aplikacji. Przekazanie Nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 31.01.2018 roku.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie.

Kampania rozliczana jest w modelu CPS. Szczegóły w karcie kampanii.