Promuj Lokatę Happy i wygrywaj nagrody pieniężne! Konkurs Premia dla wydawcy

Konkurs Premia dla wydawcy
9.12.2014 – 22.12.2014
Rozstrzygnięcie: 12.01.2015
Wypłacenie premii: do 16.01.2015

Konkurs polega na promowaniu Lokaty Happy przy wykorzystaniu Formy Reklamowej, przy zachowaniu zasad określonych w dalszej części Regulaminu oraz osiągnięciu jak największej liczby lokat założonych przez Klientów za pośrednictwem danej Witryny Partnerskiej, zgodnie z treścią Regulaminu.
Aby wziąć udział w Konkursie, Wydawca musi zamieścić w dniach od 09.12.2014 do 22.12.2014 roku na swojej Witrynie Partnerskiej Formę Reklamową dotyczącą Lokaty Happy.
Organizator zastrzega, iż wnioski o założenie Lokaty Happy złożone po 22.12.2014 r. nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

Pierwszych trzech Wydawców, za pośrednictwem których Witryn Partnerskich założono największą ilość Lokat Happy przez cały okres trwania Konkursu otrzyma nagrody:

I – miejsce zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych),
II –  miejsce –zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych),
III – miejsce zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych).

W przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej jednakowych wyników sprzedaży u Wydawców biorących udział w Konkursie decydująca będzie data (dzień i godzina). Zwycięża Wydawca, u którego w panelu administracyjnym ilość założonych prawidłowo lokat spełniających wszystkie warunki Regulaminu zarejestrowana została jako pierwsza.

Poprzez poprawnie założoną Lokatę Happy uważa się:
a) poprawne wypełnienie przez nowego Klienta wniosku o Lokatę Happy, poprzez Formę Reklamową udostępnioną Wydawcy, prawidłowymi danymi osobowymi Klienta, przy czym przez nowego klienta o którym mowa w niniejszym punkcie rozumie się klienta, który nie posiadał i nie posiada Lokaty Happy ani innego produktu finansowego w Idea Banku S.A.
b) przekazanie wniosku do Idea Banku S.A.
Rozliczeniem objęte będą jedynie lokaty (Lokaty Happy):
a) założone przez nowych Klientów Idea Bank na podstawie wniosków złożonych w trakcie trwania Konkursu, za pośrednictwem danej Witryny Partnerskiej oraz
b) do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku zasilone kwotą, zadeklarowaną we wniosku nie mniejszą niż 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Pełna treść regulaminu dostępna jest pod linkiem pobierz pdf