Promujcie z nami kampanię Raport BIG!

Promujcie z nami kampanię Raport BIG!

Drodzy Wydawcy,
Promujcie z nami kampanię Raport BIG!

Tu można sprawdzić z kim się robi interesy.

Klient wypełnia formularz i mailem otrzymuje specjalny kod uprawniający do pobrania bezpłatnego raportu z BIG.pl o jednej dowolnie wybranej firmie. Dowie się z niego, czy dane przedsiębiorstwo znajduje się w rejestrze dłużników. Promocja tylko dla nowych kont firmowych

BIG.pl to:
– OCHRONA – pieczęć ostrzegawcza zmobilizuje Twoich kontrahentów do terminowego regulowania należności
– KONTROLA – weryfikacja partnerów biznesowych pod kątem wiarygodności finansowej
– MONITORING – jesteś na bieżąco informowany o zmianach w sytuacji płatniczej wskazanych przez Ciebie kontrahentów

Kampania realizowana jest w modelu CPL. Szczegóły znajdują się w karcie kampanii.