Tylko u nas! Konto Godne Polecenia Banku Zachodniego WBK z premią 120 zł!

Tylko u nas! Konto Godne Polecenia Banku Zachodniego WBK z premią 120 zł!

Drodzy Wydawcy,

TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Konto Godne Polecenia Banku Zachodniego WBK! Do zdobycia premia gwarantowana w wysokości 120 zł!
Uczestnictwo w Akcji jest związane z założeniem rachunku bankowego – Konta Godnego Polecenia wraz z kartą Visa Sol w promocji „Konto na 4%” w Banku Zachodnim WBK S. A.
Akcja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem kontona4wraca.zpremia.pl, za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji promocyjnej.

Uczestnicy w dniach od 9 grudnia do 15 grudnia 2016 roku na stronie Serwisu powinni wykonać następujące czynności:
– zarejestrować się i założyć profil,
– kliknąć w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje go na stronę serwisu Partnera,
– wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie,
– prawidłowo wypełnić i wysłać wniosek o Konto wraz z Kartą i Usługami BZWBK24 – wybierając jedną z dwóch możliwości:
1) za pomocą przelewu internetowego z konta w innym banku (przelew podlega zwrotowi) o ile Bank udostępni taki sposób zawierania Umowy
2) za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu; konieczne jest dostarczenie kserokopii dowodu osobistego kurierowi lub załączenie skanu dokumentu do wniosku.
Uczestnik wraz z umową Konta w tym samym momencie zawrze z bankiem Umowę Karty i Usług BZWBK24.
Uczestnicy ponadto powinni w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku zapewnić wpływ w łącznej wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na Konto Godne Polecenia w promocji „Konto na 4%” założone w ramach Akcji w każdym z trzech miesięcy kalendarzowych (to jest styczniu, lutym i marcu) UWAGA: Liczy się data zaksięgowania środków na rachunku.

Z jednego profilu w Aplikacji można złożyć tylko jeden Wniosek.
Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana tylko jedna Premia.

O przyznaniu Premii Organizator powiadomi Uczestnika do dnia 17.04.2017.
Do dnia 24.04.2017 Uczestnik zakwalifikowany do otrzymania Premii zobowiązany jest uzupełnić w Aplikacji dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer swojego aktywnego Konta Godnego Polecenia, które założone zostało podczas Promocji.
Premia zostanie przekazana przez Organizatora do dnia 30.04.2017.

Szczegóły akcji w regulaminie.

Warunki Konkursu „Moje zimowe ferie z kartą Visa Sol do Konta Godnego Polecenia BZWBK”
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 9.12.2016 roku do 31.03.2017 roku na stronie kontona4wraca.zpremia.pl i polega na stworzeniu hasła promującego korzystanie z karty Visa Sol podczas ferii zimowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które:
– wzięły udział w Akcji promocyjnej „Konto Godne Polecenia z premią 120 zł” oraz spełniły warunki dotyczące wypłaty Premii pieniężnej,
– do 31 marca 2017 roku zalogowały się w Aplikacji URL: kontona4wraca.zpremia.pl i wpisały propozycję hasła promującego korzystanie z Karty „Moje zimowe ferie z kartą Visa Sol do Konta Godnego Polecenia Banku Zachodniego WBK”. Długość Hasła konkursowego nie może przekraczać 250 znaków, licząc razem ze spacjami. Hasło nie może być wulgarne, obraźliwe, ani naruszać praw osób trzecich i zasad współżycia społecznego;

Nagrodami w Konkursie są:
a) nagroda I stopnia: zestaw obejmujący nagrodę rzeczową tj. Telewizor Samsung UE49KU6670S Curved o wartości 3599 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej;
b) nagroda II stopnia: zestaw obejmujący nagrodę rzeczową Smartwatch Kruger & Matz Style KM0431 o wartości 299 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej;
c) nagroda III stopnia: zestaw obejmujący nagrodę rzeczową Ekspress Tchibo Cafissimo Compact o wartości 299 zł oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto nagrody rzeczowej.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Kampania jest realizowana w modelu CPS. Szczegóły dostępne są pod tym linkiem.