Tylko w Agora Performance! Akcja Nest Konto z biletami do kin Helios!

Tylko w Agora Performance! Akcja Nest Konto z biletami do kin Helios!

EKSKLUZYWNA AKCJA PROMOCYJNA TYLKO W AGORA PERFORMANCE!

Zapraszamy do promowania kampanii Nest Konto Bilety Helios! Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: kontonest.zpremia.pl
Uczestnicząc w akcji zyskuje się możliwość otrzymania vouchera o wartości do 50 zł w formie elektronicznej, obejmujący dwa pojedyncze zaproszenia do wybranego kina Helios, działającego na terenie Polski.
Promocja rozpoczyna się 11.04.2017 r. i trwa do 28.04.2017 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania puli Voucherów Promocja może być zakończona wcześniej.
Aby uzyskać prawo do Vouchera w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:
– Zarejestrować się na Stronie Promocyjnej przy użyciu adresu e-mail (w ten sposób zostanie założony profil Uczestnika na Stronie Promocyjnej),
– Złożyć w okresie obowiązywania Promocji Wniosek o Nest Konto wyłącznie poprzez Stronę Promocyjną. W Promocji brane są pod uwagę wyłącznie Wnioski złożone za pośrednictwem Strony Promocyjnej,
– Wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Nest Bank oraz wysyłanie przez Nest Bank informacji handlowych drogą elektroniczną (pkt. 5 i 6 we wniosku o założenie Nest Konta),
– Zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto, na podstawie Wniosku złożonego na stronie banku. Przez zawartą umowę o Konto rozumie się umowę skutecznie zawartą zgodnie z trybem przewidzianym w „Regulaminie rachunków bankowych oraz usług płatniczych dla Klientów indywidualnych”,
– Nie odstąpić od umowy zawartej z Bankiem,
– Dokonać transakcji kartą wydaną do Nest Konta na kwotę min. 150 zł w okresie 60 dni od daty złożenia wniosku o Nest Konto (jedna lub wiele płatności).

Rozstrzygnięcie Promocji nastąpi najpóźniej do dnia 18.07.2017 r. Voucher zostanie wysłany uprawnionemu Uczestnikowi najpóźniej do dnia 18.07.2017 r.  pocztą na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji na Stronie Promocji.

Z jednego profilu na Stronie Promocyjnej można założyć tylko jedno Nest Konto. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden Voucher obejmujący dwa pojedyncze zaproszenia do wybranego kina Helios
Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty wysłania na ww. adres mailowy Uczestnika.

Zliczone wnioski w kampanii mogą być widoczne z opóźnieniem 1-2 dniowym. 

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w karcie kampanii.