Tylko w Agora Performance! Akcja promocyjna mBanku z biletami do kina albo kartami podarunkowymi w Drogeriach Rossmann

Tylko w Agora Performance! Akcja promocyjna mBanku z biletami do kina albo kartami podarunkowymi w Drogeriach Rossmann

EKSKLUZYWNA AKCJA PROMOCYJNA TYLKO W AGORA PERFORMANCE!
Zapraszamy do promowania kampanii „mBank – Same korzyści – Bilety na Bank”
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: samekorzysci.zpremia.pl
Uczestnicząc w akcji zyskuje się się możliwość otrzymania jednej z dwóch nagród: dwóch podwójnych zaproszeń do kina Helios o wartości 100 zł albo Karty Podarunkowej do drogerii Rossmann o wartości 100 zł. Ilość Nagród w Akcji jest ograniczona i wynosi 1000 (słownie: jeden tysiąc). Do otrzymania Nagród będzie uprawnionych pierwszych 1000 Uczestników, którzy spełnią warunki Akcji.
Promocja rozpoczyna się 27.04.2017 roku do 31.05.2017 roku z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania puli Voucherów Promocja może być zakończona wcześniej.
Aby uzyskać prawo do Vouchera w ramach Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności:
Do 31.05.2017 roku Uczestnik powinien:
założyć swój profil w Aplikacji, przez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska, zaakceptuje Regulamin,
Kliknąć w aktywny link (przycisk „wniosek przejdź do Banku”) udostępniony w Serwisie, który przekieruje go na stronę serwisu Partnera,
Wyrazić zgodę na zwolnienie Banku z tajemnicy bankowej w zakresie określonym na stronie,
Prawidłowo wypełnić i wyśle wniosek o Konto w promocji wraz z Kartą,
Zawrzeć z Bankiem Umowę o Konto, (dalej „Umowa”) wybierając jedną z możliwości:
– za pośrednictwem kuriera – przez popisanie Umowy w obecności kuriera w dogodnym czasie i miejscu;
– w placówce mBanku – wybierając placówkę mBanku, w której tego samego dnia może podpisać Umowę;
– w mKiosku – wybierając placówkę mKiosk lub mFinanse, w której tego samego dnia może podpisać Umowę
wraz z umową, Uczestnik w tym samym momencie zawiera z bankiem Umowę o Kartę.
Najpóźniej w kolejnym miesiącu następującym po miesiącu otwarcia Konta Uczestnik wykona co najmniej PIĘĆ TRANSAKCJI na dowolną kwotę. Przez transakcję rozumie się: płatność Kartą, przelew na konto w innym banku lub płatności internetowe zaksięgowane na otwartym Koncie. Wypłata z bankomatu i przelew z Konta na rachunki prowadzone w mBanku nie będą brane pod uwagę. Nie będą brane pod uwagę płatności anulowane.
W terminie do 15.06.2017 roku Uczestnik po zalogowaniu w Aplikacji dokona wyboru jednej Nagrody z dwóch dostępnych.
O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora przez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w Aplikacji najpóźniej do dnia 20.07.2017 roku.
Z jednego profilu w Aplikacji można wysłać tylko jeden wniosek o Konto.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, bez względu na liczbę założonych profili w Aplikacji i złożonych wniosków o Konto.
W przypadku, kiedy Uczestnik wybierze dwa podwójne zaproszenia do kina nagroda zostanie przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji w Aplikacji.
W przypadku, kiedy Uczestnik wybierze Kartę podarunkową Rossmann – Nagroda zostanie doręczona pocztą na adres wskazany przez Uczestnika w Aplikacji. Uczestnik do dnia 27.07.2017 roku zobowiązany jest do zalogowania w Aplikacji i podania w specjalnie oznaczonym miejscu adresu na jaki zostanie wysłana nagroda (możliwość wpisania adresu będzie aktywna od 20.07.2017 r.).
Informacje o zliczonych zdarzeniach mogą być dostępne w panelu z opóźnieniem do godziny.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w karcie kampanii.