TYLKO W AGORAPERFOMANCE! Konkurs dla wydawców ”Mini Ratka na czerwcowej fali”

TYLKO W AGORAPERFOMANCE! Konkurs dla wydawców ”Mini Ratka na czerwcowej fali”

EKSKLUZYWNY KONKURS TYLKO W AGORAPERFORMANCE!  Promocja „Mini Ratka na czerwcowej fali”! Do wygrania nawet 5000 złotych!

Promocja Mini Ratka na czerwcowej fali, polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej kredytu gotówkowego Mini Ratka w taki sposób, aby doprowadzić do zawarcia co najmniej dziesięciu umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka.

Promocja trwa od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 r, a jej wyniki zostaną ogłoszone do 31 lipca 2017. Informacja o podsumowaniu Promocji zostanie opublikowana na blogu agora performance. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku przez Organizatora indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji do Programu Partnerskiego.

Osoby nagrodzone w Promocji zostaną wyłonione spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie i uzyskają kolejno największą liczbę potwierdzonych zawartych umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka. W zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane następujące nagrody:

1. miejsce – 5000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 20 umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka
2. miejsce – 3000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 16 umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka, ale nie więcej niż 19 umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka.
3. miejsce – 2000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 10 umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka, ale nie więcej niż 15 umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka

W przypadku uzyskania takiej samej liczby udokumentowanych umów kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka Uczestnicy o kolejności miejsc w Promocji decyduje wcześniejszy moment zawarciu umowy kredytu gotówkowego PKO BP Mini Ratka zgodnie z danymi wygenerowanymi przez PKO BP.

Nagrody, jakie uzyskał Uczestnik w ramach udziału w Promocji zostaną przekazane na numer rachunku bankowego, wskazany przez Uczestników w Panelu Administracyjnym w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Promocji.

Do udziału w Promocji niezbędne jest zaakceptowanie postanowień regulaminu promocji. 

Zapraszamy do promowania kampanii!