Tylko w Agoraperformance! Akcja Toyota Bank Duet Lokat z premią 140 zł!

Tylko w Agoraperformance! Akcja Toyota Bank Duet Lokat z premią 140 zł!

Uwaga! Jeszcze tylko kilka dni na rejestrację w promocji! Rejestracja w aplikacji kończy się już 8 marca! Załóż lokatę do 15.04.2017 poprzez System Bankowości Elektronicznej. Szczegóły w Regulaminie!

TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Duet Lokat Toyota Banku. Promocja skierowana jest do nowych i do starych klientów banku. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: duetlokat1.zpremia.pl
Uczestnicząc w akcji zyskuje się możliwość otrzymania jednorazowej premii:
– 140 zł za założenie dwóch lokat: Plan Depozytowy na 160 dni na minimum 5 000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na minimum 5 000 zł dla Nowego Klienta Banku,
– 70 zł za założenie dwóch lokat: Plan Depozytowy na 160 dni na minimum 5 000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na minimum 5 000 zł dla Obecnego Klienta Banku,
Nowy Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 140 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
– Od 15.02.2017 do 8.03.2017 zarejestrować się w aplikacji promocyjnej: duetlokat1.zpremia.
– Założyć Konto Jedyne i do 15.04.2017 założyć dwie lokaty: Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł oraz Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł
– Utrzymać ww. lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia ich założenia
– Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 25.08.2017 roku.
Obecny Klient Banku, aby otrzymać Premię w wysokości 70 zł zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:
– Od 15.02.2017 do 8.03.2017 zarejestrować się w aplikacji promocyjnej: duetlokat1.zpremia.
– Do 15.04.2017 roku zwiększyć Saldo depozytów posiadanych w Banku na dzień 14.02.2017 roku (tj. kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich kontach i wszystkich lokatach w Banku we wskazanym dniu) poprzez założenie co najmniej jednej lokaty Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł oraz co najmniej jednej lokaty Depozyt Plus na 12 miesięcy na kwotę minimum 5 000 zł
– Utrzymać ww. lokaty przez co najmniej 90 dni od dnia ich założenia
– Utrzymać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty Premii, tj. do dnia 25.08.2017 roku.
Uwaga! W akcji „Polecaj i zarabiaj” premia dodatkowa aż do 250 zł
Premię dodatkową może otrzymać Uczestnik Polecający, który weźmie udział w akcji lokata, wygeneruje Kod polecający i przekaże go Uczestnikowi Poleconemu. Premia dodatkowa zostanie wypłacona pod warunkiem, że Kod zostanie prawidłowo wpisany w Aplikacji przez Poleconego wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail Polecającego, ponadto Uczestnik Polecony musi wziąć udział w Akcji „Lokata” oraz spełnić warunki dotyczące wypłaty Premii zgodnie z §3 Regulaminu. Uczestnik Polecony może wskazać tylko jednego Polecającego.
Premia dodatkowa w wysokości 50 zł zostanie wypłacona Polecającemu za polecenie Uczestnika spełniającego warunki określone w §4, pkt. IV, ust. 1. Regulaminu. Uczestnik Polecający może wskazać maksymalnie 5 Uczestników Poleconych, a maksymalna wartość premii dodatkowej może wynieść 250 zł.
Rozstrzygnięcie akcji
Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania premii podstawowej i dodatkowej nastąpi do dnia 31.07.2017 roku. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania premii oraz premii dodatkowej Uczestnik do dnia 10.08.2017 roku powinien uzupełnić swoje dane osobowe w aplikacji. Premia wraz z premią dodatkową zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 25.08.2017 roku jednym przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w  karcie kampanii.