Tylko w Agoraperformance! Akcja Toyota Banku – Lokata 160 dni z premią!

Tylko w Agoraperformance! Akcja Toyota Banku – Lokata 160 dni z premią!

EKSKLUZYWNA AKCJA PROMOCYJNA TYLKO W AGORA PERFORMANCE!
Zapraszamy do promowania kampanii Toyota Banku – Lokata 160 dni.

Promocja pod hasłem „Lokata 160 dni z premią tylko dla Uczestników Klubu Korzyści” składająca się z: „Promocji „Lokata 160 dni z premią” oraz „Akcji  Klub Korzyści”  trwa od 26.06.2017 roku do 10.07.2017 roku.

Promocja zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: lokata1.zpremia.pl

Uczestnikami akcji promocyjnej „Lokata 160 dni z premią tylko dla Uczestników Klubu Korzyści” mogą być osoby, które spełniają jeden z poniższych wymogów:

· posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank (Obecni Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu Promocji),
· nie posiadają i nie posiadały w okresie od 1.01.2016 roku do dnia 25.06.2017 roku Konta Jedynego w Banku (Nowi Klienci Banku – w rozumieniu Regulaminu Promocji)

 

Uczestnikami Akcji „Lokata 160 dni z premią tylko dla Uczestników Klubu Korzyści” nie mogą być:

· pracownicy Partnera;
· osoby, które w okresie od 1.01.2016 do dnia 25.06.2017 roku rozwiązały z Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego;

 

Aby skorzystać z Promocji „Lokata 160 dni z premią” i otrzymać Premię 100 zł dla Nowego Klienta Banku lub 50 zł dla Obecnego Klienta Banku, Uczestnik musi spełnić warunki określone w Regulaminie, w tym m.in.:

· zarejestrować się w Promocji od dnia 26.06.2017 roku do dnia 10.07.2017 roku;
· do dni 03.08.2017 roku po uruchomieniu Konta Jedynego w Toyota Banku założyć lokatę Plan Depozytowy na 160 dni na kwotę minimum 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) i utrzymać założoną lokatę przez co najmniej 90 dni licząc od dnia  jej daty założenia;
· dodatkowo Obecny Klient Banku przez co najmniej 30 dni, licząc od daty założenia ww. lokaty, powinien utrzymać zwiększone o kwotę min. 5 000 zł saldo wszystkich depozytów posiadanych w Banku na dzień 25.06.2017 roku. Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość Premii w Promocji „Lokata 160 dni z premią”;
· zarejestrować się w Akcji Klub Korzyści;
· utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty Premii tj. do dnia 06.12.2017 roku.

 

Rozstrzygnięcie akcji:

Rozstrzygnięcie Promocji (powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii nastąpi do dnia 20.11.2017 roku. O przyznaniu Premii Organizator powiadomi Uczestników poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji Promocji. Po otrzymaniu powiadomienia od Organizatora o zakwalifikowaniu do otrzymania Premii Uczestnik do dnia 26.11.2017 roku powinien zalogować się w Aplikacji Promocji URL: http://lokata1.zpremia.pl i uzupełnić następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer swojego aktywnego Konta Jedynego (na który zostanie przekazana Premia) oraz adres zamieszkania.

Premia zostanie przekazana przez Organizatora w terminie do dnia 6.12.2017 roku przelewem na Konto Jedyne Uczestnika.

Warunkiem otrzymania Premii jest łączne spełnienie warunków wskazanych w  Regulaminie.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w karcie kampanii.