KONKURS dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima! TYLKO w AgoraPerformance!

KONKURS dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima! TYLKO w AgoraPerformance!

Specjalny konkurs dla Wydawców  –  TYLKO w AgoraPerformance!!  

Promocja polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej Lokat bankowych:  BGŻ OPTIMA Lokata Bezkarna  i BGŻ Optima Lokata Bezkompromisowa w taki sposób, aby doprowadzić do zawarcia jak największej liczby zasilonych Lokat: Bezkarna lub Bezkompromisowa.

Promocja trwa od  25 czerwca do 25 lipca 2018 r. Biorą w niej udział kampanie:
–  BGŻ Optima – Lokata Bezkompromisowa
–  BGŻ Optima – Lokata Bezkarna

Podsumowanie wyników Promocji nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

W zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane następujące nagrody główne:

    1. miejsce – 1500 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 100 lokat bankowych.
    2. miejsce – 1000 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 80 lokat bankowych, ale nie więcej niż 100
    3. miejsce – 500 zł
pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 50 lokat bankowych, ale nie więcej niż 80

W przypadku uzyskania takiej samej liczby udokumentowanych umów lokat bankowych  o kolejności miejsc  Uczestników w Promocji decyduje wcześniejszy moment zasilenia lokat  zgodnie z danymi wygenerowanymi przez bank BGŻ Optima.

Szczegóły w Regulaminie Promocji. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się, akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Promocji, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.