TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Konkurs dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima!

TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Konkurs dla wydawców z Lokatami BGŻ Optima!

EKSKLUZYWNY KONKURS TYLKO W AGORAPERFORMANCE!  Specjalny konkurs dla wydawców

Promocja polega na promowaniu przez Uczestników kampanii reklamowej Lokat bankowych BGŻ OPTIMA Lokata Bezkarna i BGŻ Optima Lokata Bezkompromisowa w taki sposób, aby doprowadzić do zawarcia jak największej liczby zasilonych Lokat: Bezkarna lub Bezkompromisowa. Promocja trwa od 20 listopada do 20 grudnia 2017 r. W Promocji biorą udział kampanie BGŻ Optima – Lokata Bezkompromisowa i BGŻ Optima – Lokata Bezkarna.

W zależności od zajętego miejsca zostaną przyznane następujące nagrody główne:

  1. miejsce – 2000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 150 lokat bankowych.
  2. miejsce – 1500 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 90 lokat bankowych, ale nie więcej niż 150
  3. miejsce – 1000 zł, pod warunkiem udokumentowanego doprowadzenia do zawarcia co najmniej 50 lokat bankowych, ale nie więcej niż 90

W przypadku uzyskania takiej samej liczby udokumentowanych umów lokat bankowych  o kolejności miejsc  Uczestników w Promocji decyduje wcześniejszy moment zasilenia lokat  zgodnie z danymi wygenerowanymi przez bank BGŻ Optima.

Szczegóły w regulaminie Promocji. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji, Uczestnik potwierdza zapoznanie się, akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Promocji, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.