TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Konto 360º lub Konto 360º Student z wysoką Premią!

TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Konto 360º lub Konto 360º Student z wysoką Premią!

Akcja Millennium Konto 360º lub Konto 360º Student z wysoką Premią pozwala Uczestnikowi zdobyć jednorazową Premię w wysokości 50 zł oraz Kartę podarunkową do drogerii Rossman o wartości 100 zł za założenie Konta wraz z kartą do konta Millennium Visa 360° i po spełnieniu warunków określonych w § 5 Regulaminu.

Aby otrzymać Premię 50 zł oraz oraz Kartę podarunkową do drogerii Rossman o wartości 100 zł Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki:

– w okresie od 8.08.2017 r. do 31.08.2017 r. założyć swój profil w Aplikacji i zarejestrować się podając poprawne dane: imię, nazwisko oraz adres email,

– do 31.08.2017 r. kliknąć w udostępniony w Aplikacji link, który przekieruje Uczestnika na stronę Banku do Wniosku, oraz do tego dnia złożyć Wniosek,

– do 4.09.2017 r. zawrzeć z Bankiem Umowę i umowę o kartę debetową do Konta,

– składając Wniosek, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych Banku , podmiotów stanowiących jednostki powiązane z Bankiem oraz współpracujące z Bankiem na    podstawie umowy,  poprzez środki porozumiewania się na odległość, w tym drogą telefoniczną, oraz nie odwołać tej zgody w okresie trwania Promocji,

– składając Wniosek, wyrazić zgodę na ujawnienie przez Bank Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową, dotyczących spełnienia lub niespełnienia warunków uprawniających Uczestnika do      otrzymania Premii lub Premii dodatkowej .

– zasilić nowo otwarte Konto kwotą co najmniej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) w każdym z dwóch następujących miesięcy: we wrześniu i październiku 2017 r.,

– wykonać co najmniej jedną płatność bezgotówkową we wrześniu i październiku 2017 r., w stacjonarnych punktach handlowo – usługowych (POS), przy czym za płatność bezgotówkową rozumie się transakcje dokonane kartą debetową do Konta lub Blikiem w sklepach stacjonarnych (POS) lub przez Internet, zaksięgowane przez Bank na Koncie.

Bank dokonując oceny spełnienia przez Uczestnika warunków uzyskania Premii nie uwzględnia w szczególności:

– wypłat z bankomatów,

– przelewów,

– zwrotów zaksięgowanych płatności, odnotowanych w okresie trwania Promocji, które spowodują anulowanie transakcji wymaganej do spełnienia warunków iu i lutym 2017 roku, w stacjonarnych punktach handlowo – usługowych (POS) , przy użyciu karty debetowej do Konta lub za pomocą usługi BLIK

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto.

Nie są objęte Promocją Wnioski składane z innego źródła w Internecie, niż za pośrednictwem Serwisu, jak również Wnioski złożone po 31.08.2017 r. 

Premię dodatkową może otrzymać Polecający, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

– Polecający wygeneruje w Aplikacji Kod i przekaże go Poleconemu, w terminie do 31.08.2017 r.,

– Polecony spełni warunki określone w § 4 i § 5 Regulaminu,

– Kod, imię, nazwisko oraz e-mail Polecającego zostaną prawidłowo wpisane w Aplikacji przez  Poleconego.

Polecający może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 4 Uczestników Poleconych, którzy spełnią warunki uzyskania Premii, określone w § 5 Regulaminu. Poleconego może polecić wyłącznie jeden Polecający.

Informację o przyznaniu Premii oraz Premii dodatkowej Uczestnik otrzyma do dnia 20.11.2017 r. Warunkiem otrzymania Premii oraz Premii dodatkowej jest podanie w Aplikacji numeru konta, które zostało założone w ramach akcji, imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie.

Kampania realizowana jest w modelu CPS. Szczegóły dostępne są w karcie kampanii