TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Millennium Konto 360º i Konto 360º Student z wysoką premią za aktywność! Do zdobycia nawt 600 zł

Drodzy Wydawcy,

TYLKO W AGORAPERFORMANCE! Zapraszamy do promowania akcji specjalnej Millennium Konto 360º i Konto 360º Student z wysoką premią za aktywność! Do zdobycia nawet 600 zł

Akcja Millennium Konto 360º lub Konto 360º Student z wysoką premią pozwala Uczestnikowi  zdobyć jednorazową Premię w wysokości 100 zł za założenie Konta 360º lub Konta 360º Student wraz z kartą do konta Millennium Visa 360º.

Zasady udziału w akcji po spełnieniu łącznie wszystkich warunków:
– uczestnik musi zarejestrować się w aplikacji konkursowej w dniach od 16.11.2016 roku do 07.12.2016 roku,
– po potwierdzeniu rejestracji do 07.12.2016 r. klika w link udostępniony w serwisie, który przekierowuje go na stronę banku,

http://gazeta.pl/artykul/071111052114110115051120,081118109048119097055102,072102075057098051119065.html
– wniosek o konto należy wypełnić w czasie jednej sesji,
– aktywacja konta może odbyć się przy pomocy jednej z dwóch możliwych dróg: przy pomocy kuriera lub poprzez wizytę w banku. Najpóżniej do 13.12.2016 r. uczestnik musi zawrzeć z Bankiem umowę o Konto i kartę debetową do Konta,
– składający wniosek musi wyrazić wszystkie zgody na przetwarzane danych osobowych.

Z jednego profilu w Aplikacji można założyć tylko jedno Konto.

Zasady nabycia prawa do otrzymania Premii, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
– uczestnik założy Konto z wykorzystaniem linku aktywacyjnego,
– nowo otwarte Konto zasilone zostanie kwotą co najmniej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) w każdym z dwóch miesięcy, to jest styczniu i lutym 2017 roku, oraz wykonana zostanie co najmniej jedna płatność bezgotówkowa w każdym z dwóch miesięcy, to jest styczniu i lutym 2017 roku, w stacjonarnych punktach handlowo – usługowych (POS) , przy użyciu karty debetowej do Konta lub za pomocą usługi BLIK.

Uczestnik otrzyma premię dodatkową za udział w Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”  w wysokości 50 zł po spełnieniu wszystkich warunków:
– polecający weźmie udział w Akcji oraz spełni warunki otrzymania Premii,
– polecający wygeneruje w aplikacji konkursowej kod oraz przekaże go poleconemu,
– kod, imię, nazwisko oraz e-mail Polecającego zostanie prawidłowo wpisany w aplikacji konkursowej przez poleconego ponadto polecony weźmie udział w Akcji i spełni warunki dotyczące wypłaty premii.

Polecający może otrzymać Premię dodatkową za maksymalnie 10 Uczestników Poleconych, którzy spełnią warunki uzyskania Premii. Klient musi wykonać te czynności do 07.12.2016 r.

Warunkiem otrzymania premii jest podanie w aplikacji konkursowej numeru konta, które zostało założone w ramach akcji, gdyż właśnie na to konto zostaną wypłacone premie. Dane należy uzupełnić do 24.03.201r r. , wypłata premii nastąpi do 31.03.2017 r.

Szczegółowy opis akcji znajduje się w regulaminie.