Zapraszamy do promowania kampanii Bank Millenium – Konto 360 z kartą upominkową do Zalando!

Zapraszamy do promowania kampanii Bank Millenium – Konto 360 z kartą upominkową do Zalando!

Co zrobić, by zdobyć 150 zł do wydania na zalando.pl
Start
Do 20.05. wybierz Konto 360° lub Konto 360° Student, kliknij „Załóż konto” i wypełnij wniosek.
Etap 1
Do 27.05. podpisz umowę o konto z kartą
Etap 2
W czerwcu i lipcu zapewnij na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych miesięcznie i wykonaj min. 1 płatność kartą do konta lub BLIKIEM miesięcznie
Finał
Po spełnienieniu warunków (do 21.08.) otrzymasz kartę upominkową w postaci kodu do wykorzystania na stronie zalando.pl

Uczestnikiem Promocji nie może być osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Kampania realizowana jest w modelu CPS.  Szczegóły dostępne w karcie kampanii.